Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of het mogelijk is om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor rij-instructeurs verplicht te stellen

“De rijschoolbranche is een sterk concurrerende markt, met veel kleine toetreders, waarbij soms de grenzen van het gangbaar ondernemen worden overschreden”. Dat schrijft de minister Melanie Schultz-van Hagen aan de Tweede Kamer. 

Een klein deel van de branche vertoont verkeerd gedrag waardoor leerlingen worden bedrogen.

Brancheverenigingen zoals Bovag, Fam en VRB waren deze maatregelen al voor. Door deze verenigingen gaat de ministerie kijken of opleiding en examineren van instructeurs kan worden verbeterd.

Bovag heeft last van nieuwe instructeurs die zich niet weten te gedragen tegen klanten, collega’s, instanties en leerlingen. Omdat er nu ook 16 jarige rijlessen kunnen nemen vinden brancheorganisatie dit van belang. Bij Bovag zijn al 700 rijscholen verplicht VOG.


0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *